Central Europe Information Central Europe Information » »

Tytuł:
OSP Kwilcz. Ochotnicza Straż Pożarna Kwilcz. ospkwilcz.eu: Nasza Jednostka
OSP Kwilcz. Ochotnicza Straż Pożarna Kwilcz. ospkwilcz.eu: Nasza Jednostka
WWW:
http://ospkwilcz.eu
Tagi:
ospkwilcz.eu, ochotnicza, straż, jednostka, aktualności, sprzęt, akcje, nasza jednostka, kwilcz osp, kronika, sekcje, kontakt,ratownictwo, pożarna, Kwilcz, osp kwilcz, OSP Kwilcz, pożar, akcja, remiza, jednostka,wóz bojowy, gmina kwilcz, gmina, osp, OSP,
Opis:
Ochotnicza Straż Pożarna Kwilcz ospkwilcz.eu Strona straży Kwilcz,
Advertisements

OSP Kwilcz. Ochotnicza Straż Pożarna Kwilcz. ospkwilcz.eu: Nasza Jednostka

Loading Flash movie. . Nasza Jednostka Ratownictwo Zdarzenia Sprzet Aktualnosci Kronika Sekcje Kontakt Straż pożarna dawniej straż ogniowa zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż pożarną należy ratownictwo biologiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej) chemiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników chemicznych oraz ochrony ludności zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych) medyczne (sprowadzające się do udzielania pomocy przedlekarskiej przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach gdzie służby te dotrzeć nie mogą) poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych trzęsień ziemi etc. ) radiologiczne (sprowadzające się do ochrony ludności zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym) techniczne wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych) wysokościowe. Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles zorganizowani w 6 r. N. E.
Advertisements


Przez cesarza Oktawiana Augusta. Andrzej Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożytnego pożarnictwa. Pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. W 1805 roku istniała w Wolborzu grupa pożarowa. Patronem straży pożarnej jest św. Florian a więc w jego dniu 4 maja obchodzony jest w Polsce Dzień strażaka. Od 1999 jest to również Międzynarodowy Dzień Strażaka. .

Ocena: 4.40/5 Głosów: 7

Contact: admin@centraleuropeaninformation.com