Central Europe Information Central Europe Information » »

Tytuł:
Centrum Origin Otwock - rehabilitacja neurologiczna, opieka i terapia w demencji
Centrum Origin Otwock - rehabilitacja neurologiczna, opieka i terapia w demencji
WWW:
http://www.originpolska.com
Tagi:
rehabilitacja, rehabilitacja neurologiczna, po udarze, demencja, choroba alzheimera, diagnostyka w demencji
Opis:
Centrum jest podzielone na 8 klastrów – 3 klastry w programie NeuroCare oraz 5 klastrów w programie MemoryCare Każdy klaster stanowi samodzielną jednostkę z własnym punktem opiekuńczo-pielęgniarskim, świetlicą i zapleczem technicznym W klastrze zakwaterowanych może być od 15 do 20 osób – stwarza to poczucie kameralnej atmosfery Do każdego klastra przydzieleni są stali opiekunowie medyczni – ułatwia to Pacjentom adaptację i kontakt z personelem PARK I OGRÓD TERAPEUTYCZNY Centrum otoczone jest dużym kompleksem leśnym, stanowiącym część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Przeważa w nim drzewostan iglasty, sosnowy, a w poszyciu leśnym dominują krzewy jałowca. Taki skład gatunkowy decyduje o niezwykłych walorach klimatycznych i zdrowotnych okolicy. Obok produkcji tlenu, do atmosfery wydzielane są znaczne ilości fitocydów - substancji o działaniu uspokajającym i bakteriobójczym. Uwalniane olejki lotne dezynfekują drogi oddechowe oraz rozszerzają naczynia krwionośne.
Advertisements

Centrum Origin Otwock - rehabilitacja neurologiczna, opieka i terapia w demencji

.

Ocena: 4.00/5 Głosów: 22

Contact: admin@centraleuropeaninformation.com