Central Europe Information Central Europe Information » »

Tytuł:
Urząd Miejski w Sędziszowie
Urząd Miejski w Sędziszowie
WWW:
http://www.sedziszow.pl
Opis:
Urząd Miejski w Sędziszowie
Advertisements

Urząd Miejski w Sędziszowie

Galeria a Miasto i Gmina Strona główna Aktualności Kontakt Władze gminy Struktura gminy Historia Zabytki Tu jest nasz dom Wspomnienia mieszkańców Prognoza pogody Urzędy centralne PAP aktualności samorządowe Dane statystyczne Dane ewidencyjne Oferta szkół ponadgimnazjalnych Konta bankowe Badania wody Strony polecane przez Urząd Miejski w Sędziszowie Kalendarium imprez na 2013 rok Przetargi Miejscowości w gminie Turystyka Ochrona środowiska Obsługa klientów Komunikacja Wybory. . Informacje Burmistrz Dzienniki urzędowe Gospodarka oferty inwestycyjne Oświata kultura sport i zdrowie Nasza Gazeta Sędziszowska MKS UNIA Sędziszów Gminne Centrum Reagowania Różne WSPŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KGW WFOŚi GW dofinansowanie UNIA EUROPEJSKA dofinansowanie Edukacja Międzyszkolny Klub Historyczny Dla dzieci. Miasto i Gmina Strona główna UWAGA NASTĄPIŁA AWARIA CENTRALI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SĘDZISZOWIE Obecnie telefony są nieczynne. Planowany termin naprawy to 21 22 marca. Za utrudnienia przepraszamy. Witamy na stronie Gminnego Portalu Informacyjnego Szanowni Państwo Gmina Sędziszów leży w woj. świętokrzyskim w południowo zachodniej części województwa otoczona aglomeracją małopolski i śląska. Jest gminą o charakterze przemysłowo rolniczym. Zamieszkuje ją około 13. 300 mieszkańców na obszarze 14.
Advertisements


571 ha. Gmina tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców poprzez utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego prowadzenie elastycznej polityki podatkowej wychodzącej naprzeciwko potrzebom przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Poprzez to prężnie rozwija się sektor gospodarczy w tym największy pracodawca Fabryka Kotłów SEFAKO S. A. produkujący kotły energetyczne dla ciepłowni elektrowni spalarni odpadów kierowanych także na eksport do kilkudziesięciu krajów świata. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczono ponad 100 ha terenów inwestycyjnych głównie przy przebiegającej przez gminę Linii Hutniczo Szerokotorowej łączącej Polskę z państwami Europy Wschodniej i dalej Dalekiego Wschodu. Jest to potencjał do budowy terminali przeładunkowych zakładów produkcyjnych czy dużej logistyki. Rozwijający się przemysł funkcjonuje w pełnej symbiozie z przyrodą bo kierunki produkcji nie szkodzą środowisku a nawet są mu przyjazne i sprzyjające. Gmina posiada bardzo dobre walory przyrodnicze i turystyczne. Atrakcją jest korytarz ekologiczny wokół czystej rzeki Mierzawy z żyjącymi w niej między innymi pstrągami i rakami.

Wielu mieszkańców w szczególności ze Śląska zdecydowało się tu wybudować domy letniskowe czy też przeprowadziło się na stałe. W ostatnich latach stworzono w niej właściwe warunki do wypoczynku i rekreacji dla osób w niej mieszkających pracujących i ją odwiedzających. Gmina spełnia także bazę na weekendowy wypoczynek z aglomeracji Krakowa Katowic Częstochowy i Kielc. Przybywający do gminy turysta znajdzie tu nie tylko czyste środowisko i piękny krajobraz ale także wiele atrakcji dla relaksu i czynnego wypoczynku oferowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostkę organizacyjną gminy na obiektach Bazy TKR kompleksie basenów kąpielisku stadionie hali sportowej kompleksie boisk placach zabaw ścieżkach rowerowych i in. Istnieje odpowiednio urządzona baza hotelowa z gastronomią. W gminie Sędziszów warto żyć pracować odpoczywać. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek Wirtualny Spacer po Gminie Sędziszów Apel do mieszkańców W związku z okresem zimowym Wspólnoty Mieszkaniowe właściciele współwłaściciele użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu maja obowiązek utrzymania czystości i porządku przy nieruchomościach. APEL DO MIESZKAŃCW Urząd Miejski w Sędziszowie przypomina o obowiązku utrzymania czystości i porządku przy nieruchomościach będących Państwa własnością (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością). Szczególnego znaczenia obowiązki te nabierają w okresie zimowym.

Obowiązek uprzątnięcia błota śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. Poz. 391) a usuwania śnieżnych nawisów i sopli nadmiaru śniegu z dachów rynien balkonów i innych elementów budowli wszędzie tam gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

Z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. Zm. ). Zaśnieżone chodniki zalegające zaspy śniegu powodują znaczne utrudnienia dla pieszych i przyczyniają się do możliwości wystąpienia wypadków. Właściciel na którym spoczywa obowiązek odśnieżenia i usunięcia lodu z chodnika i terenu posesji musi liczyć się z tym że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. Obfite opady i zmienne temperatury powodują że śnieg który zalega na dachach jest coraz cięższy i może nadmiernie obciążyć ich konstrukcje. Usuwanie śniegu z dachów szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia niekorzystnego układu obciążeń dla konstrukcji. Zaniedbanie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art.

91 a ustawy Prawo budowlane podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Apeluję również do kierowców by nie zostawiali swoich pojazdów przy drogach publicznych dłużej niż jest to niezbędne gdyż blokują one służbom miejskim możliwość odśnieżania poboczy i miejsc parkingowych. W związku z powyższym proszę o właściwe utrzymanie stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu lodu sopli i innych niebezpiecznych zanieczyszczeń. Burmistrz Sędziszowa Produkcja i hosting ZETO RZESZW. Kontakt. .

Ocena: 4.30/5 Głosów: 16

Contact: admin@centraleuropeaninformation.com