Central Europe Information Central Europe Information » »

Tytuł:
Urząd Gminy w Potworowie
Urząd Gminy w Potworowie
WWW:
http://www.potworow.pl
Tagi:
potworów, aktualności, powitanie, urząd gminy w potworowie, kontakt, gmina, o gminie, położenie, historia, herb, rolnictwo, sołectwa, rekreacja, zdrowie, sport, nauka i edukacja, placówki oświatowe, gminny ośrodek pomocy społecznej, ogłoszenia, zamówienia
Opis:
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Potworowie Aktualności
Advertisements

Urząd Gminy w Potworowie

Jeżeli chcesz być informowany oaktualnościach na portalu podaj swój adres e mail. dopisz wypisz Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player. Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player. Aktualności Powitanie Urząd Gminy Kierownictwo Stanowiska pracy Kontakt O Gminie Położenie Historia Gminy Potworów Samorządu Herb Sołectwa Rolnictwo Zdrowie Sport Nauka iedukacja Placówki oświatowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS wPotworowie Pomoc społeczna Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Zasiłki celowe ispecjalne celowe Dożywianie Usługi opiekuńcze Świadczenia rodzinne Zasiłki rodzinne zdodatkami Świadczenia pielęgnacyjne Zasiłki pielęgnacyjne Becikowe Fundusz alimentacyjny Polecane strony mpips. Gov. Pl niepelnosprawni. Pl politykaspoleczna. Com Kontakt Zamówienia publiczne Ogłoszenie ozamówieniu Informacje związane zpostępowaniami przetargowymi wtoku Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie ounieważnieniu postępowania Serwis Europejski Fundusze Europejskie RPO WM 2007 2013 Usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg lokalnych wgminie Potworów Rozbudowa infrastruktury edukacyjno sportowej wPotworowie EFS PO KL 2012 Informacje oProjekcie Cel Projektu Z życia Projektu Biuro Projektu PO KL 2011 Informacje oProjekcie Cel Projektu Z życia Projektu Biuro Projektu PO KL 2010 Informacje oProjekcie Cel Projektu Z życia Projektu Biuro Projektu PO KL 2009 Informacje oProjekcie Cel Projektu Z życia Projektu Biuro Projektu PO KL 2008 Informacje oProjekcie Cel Projektu Z życia Projektu Biuro Projektu PROW 2007 2013 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wPotworowie we wsiach Grabowa Grabowska Wola Modernizacja stadionu sportowego wPotworowie Zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej wmiejscowości Długie gmina Potworów Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz zzagospodarowaniem terenu we wsi Mokrzec gm. Potworów Remont budynku świetlicy we wsi Grabowa gm. Potworów ZPORR 2004 2006 Plan Zagospodarowania Przestrzennego MPZP Gminy Potworów Załącznik graficzny Statystyczne Vademecum Samorządowca niedziela 17marca2013 76 dzień roku pn wt śr czw pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 imieniny Reginy Patryka Zbyszka Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player. Fotogaleria Plan Potworowa Rozkład jazdy Kontakt Aktualności 2013 03 13 Deklaracja owysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów wprowadzone przez tzw.
Advertisements


Nową ustawę śmieciową Czytaj całość 2013 03 13 Informacja Zakładu Usług Komunalnych HAK Informujemy iżwzwiązku zwejściem wżycie ustawy ozmianie ustawy outrzymaniu czystości iporządku wgminach Czytaj całość 2013 03 04 Nabór wniosków Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje omożliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Czytaj całość 2013 02 20 Ostrzeżenie Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa Do Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa dotarły informacje że rolnicy zróżnych regionów Polski otrzymują pisma Czytaj całość 2013 02 05 Zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Potworów informuje że wzwiązku zprzystąpieniem do sporządzenia zmian studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego Czytaj całość 2013 01 31 Jubileusz 100 lecia urodzin Sto lat wżyciu człowieka to czas bogaty wwartości źródło wiedzy doświadczeń iżyciowej mądrości Czytaj całość 2013 01 30 Zmiany wustawie oświadczeniach rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wPotworowie informuje że zdniem 1 stycznia 2013 r. Weszła wżycie ustawa zdnia Czytaj całość 2013 01 30 Zapytanie ofertowe na stanowisko pomoc nauczyciela Fundacja Edukacji Przedszkolnej zsiedzibą we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 2 składa zapytanie ofertowe na stanowisko pomoc Czytaj całość 2013 01 29 Zapytanie ofertowe na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego Fundacja Edukacji Przedszkolnej zsiedzibą we Wrocławiu przy pl. Macieja 2 składa zapytanie ofertowe na stanowisko nauczyciel Czytaj całość 2013 01 28 Zwrot podatku akcyzowego Każdy rolnik który chce odzyskać w2013 r. Część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT Czytaj całość 2013 01 22 150 rocznica Powstania Styczniowego Półtora wieku temu na obecnym terenie gminy Potworów rozegrało się jedno zbardziej spektakularnych wydarzeń powstańczych na Ziemi Radomskiej Czytaj całość 2013 01 21 Nabór dzieci do punktu przedszkolnego wGrabowej Wójt Gminy Potworów informuje że wdniach od 21 stycznia 2013 r. Od godz. 8 00 do dnia 11 lutego 2013 r. Do godz. 12 00 przyjmowane będą dokumenty Czytaj całość 2013 01 10 Plan Dyżurów Aptek wPrzysusze na rok 2013 Rada Powiatu Przysuskiego przyjęła Plan Dyżurów Aptek na rok 2013.

Przyjęty Plan zawiera wykaz dyżurów ogólnodostępnych Czytaj całość 2013 01 09 Podsumowanie roku harcerskiego Rajdy obozy wędrowne udział wuroczystościach patriotycznych to tylko niektóre zdziałań wymaganych wobec kandydatów na harcerzy Czytaj całość 2013 01 04 Projekt systemowy Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości Gmina Potworów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wPotworowie zapraszają do udziału wProjekcie którego głównym celem jest zmniejszenie Czytaj całość 2012 12 17 Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest cywilnym odznaczeniem państwowym przyznawanym przez Prezydenta RP. Wyróżnienie to Czytaj całość 2012 12 17 Gmina Potworów wyróżniona wrankingu samorządów regionu radomskego Urząd Statystyczny wWarszawie wopublikowanym raporcie Budżety jednostek samorządu terytorialnego wwojewództwie mazowieckim w2011 r. przedstawił Czytaj całość 2012 12 14 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej oPuchar Wójta Gminy Potworów Emocje na boisku ina trybunach pełne zaangażowanie grających aprzede wszystkim sportową rywalizację toczoną wduchu fair play mogli podziwiać zgromadzeni w Czytaj całość 2012 11 16 Pasowanie na Gimnazjalistów Wierność narodowym tradycjom ihasłu Bóg Honor Ojczyzna pamięć opatronach Szkoły oraz godne Jej reprezentowanie Czytaj całość 2012 11 12 Obchody Narodowego Święta Niepodległości wPotworowie 11 listopada 1918 roku to jedna znajważniejszych dat wdziejach historii Polski. Symbolizuje dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej Czytaj całość 2012 11 02 Rozbudowa oczyszczalni ścieków wPotworowie Inwestycje zzakresu gospodarki wodno ściekowej poza niezaprzeczalnym walorem podniesienia jakości życia mieszkańców dostosowują ją do wymogów Czytaj całość Archiwum Urząd Gminy wPotworowie ul. Radomska2 A 26 414Potworów pow. przysuski woj. mazowieckie tel. 48 671 30 46 48 671 30 48 fax 48 671 30 48 wew. 100 email potworow potworow. Pl http www.

Potworow. Pl NIP 798 12 77 695 Regon 000540162 projekt i hosting INTERmedi zarządzane przez CMS SPI. Kontakt. .

Ocena: 4.80/5 Głosów: 18

Contact: admin@centraleuropeaninformation.com