Central Europe Information Central Europe Information » »

Tytuł:
Urzędu Gminy Mrozy
Urzędu Gminy Mrozy
WWW:
http://www.mrozy.pl
Opis:
Gmina Mrozy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim. Graniczy z gminami: od zachodu z gminą Cegłów, od północy z gminą Kałuszyn, od wschodu z gminą Kotuń, od południowego wschodu z gminą Wodynie i od południowego zachodu z gminą Latowicz. Siedziba Gminy znajduje się we wsi Mrozy, która ze względu na dogodne położenie jest największym miejscem koncentracji ludności, działań inwestycyjnych oraz centralnym ośrodkiem społeczno ? gospodarczym i kulturalnym całej Gminy.
Advertisements

Urzędu Gminy Mrozy

Wczytywanie. Urząd Gminy Mrozy Start POLECAMY Jacek Kleyff Mrozy skwarne O Gminie Położenie Herb Logo Mapa Sołectwa i miejscowości Historia Zabytki Dane statystyczne Nagrody i wyróżnienia Galerie Wydarzenia Zdjęcia lotnicze Mrozów Gójszcz Jeruzal i Łukówiec Kuflew Dawnych Mrozów czar Przyroda Tramwaj Konny Ścieżka Edukacyjna Ogólna charakterystyka Osobliwości przyrodnicze Oświata Sport i turystyka LZS WATRA MROZY Trasy rowerowe Kultura Gminne Centrum Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Kalendarz imprez Nasze Mrozy Pomoc społeczna Ochrona zdrowia NZOZ PULS w Mrozach NZOZ SAN MEDICA w Jeruzalu Komunikacja Bezpieczeństwo Zarządzanie Kryzysowe Ocena zagrożeń Zasady postępowania Obrona Cywilna Ochotnicza Straż Pożarna Gospodarka komunalna ZGK w Mrozach Drogi gminne Sieć bezprzewodowa UG Linkownia Ministerstwa Instytucje państwowe Fundusze Unijne Archiwum e learning Marzec 2013 Pn WtŚr Cz Pt Sb Nd 25262728123 45678910 11121314151617 18192021222324 25262728293031 Jesteś naszym gościem. Finał Santini Northtec MTB Zimą już 23 marca w Mrozach 15. 03. 2013 Już wkrótce w sobotę 23 marca br. finał cyklu zimowego w Mrozach gdzie odbędzie się dekoracja i przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej. Mrozy będą gościć zimowy maraton już po raz szósty. Jest to lokalizacja szczególnie lubiana i ceniona przez zawodników a wieloletnia bardzo dobra współpraca z władzami lokalnymi przyczynia się do udanej organizacji imprez w tym miejscu. . . Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy 12.
Advertisements


2013 Urząd Gminy Mrozy informuje że realizowany projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy na podstawie podpisanego w dniu 01 lutego 2013 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG. 08. 00 14 164 11 00 uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 wartości kosztów kwalifikowalnych tj. 2 239 010 00 PLN. Szkolenie w ramach Tworzenia i rozwóju mikroprzedsiębiorstw 12. 2013 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie w ramach kampanii informacyjnej o Programie Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 ze wskazaniem na działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Bądź gotowy na odbiór cyfrowy 19 marca 2013 roku 08. 2013 Wojewoda Mazowiecki informuje że od 19 marca 2013 roku na terenie gminy Mrozy wyłączony zostanie sygnał analogowy telewizji. Rozpocznie się nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej z bogatszą ofertą programową (nawet do 22 programów) lepszym dźwiękiem i obrazem.

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny 07. 2013 Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mrozach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny Forma zatrudnienia umowa zlecenie. Przewidywany termin zatrudnienia kwiecień maj 2013 r. Zapisy do zerówki i klasy pierwszej 05. 2013 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach informuje że zapisy do zerówki i klasy pierwszej będą trwały do 5 kwietnia 2013 r. dzieci 5 letnich do oddziału przedszkolnego ( zerówka obowiązkowo) dzieci 6 letnich do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej Zapisy prowadzone są przez sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 15 00. Prosimy rodziców o zabranie odpisu skróconego aktu urodzenia numer PESEL. Wyniki głosowania dotyczące nadania statusu Miasta miejscowości Mrozy 04. 2013 Podajemy wyniki głosowania w Mrozach w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Mrozy odpowiedzi TAK udzieliło 58 43 mieszkańców odpowiedzi NIE udzieliło 38 86 wstrzymało się 0 93 głosów nieważnych oddało 1 59 nie zwrócono 0 19 kart.

Frekwencja wyniosła 38 65 . Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z głosowania Galeria zdjęć. Gmina Mrozy w Pałacu Prezydenckim 01. 2013 W dniu 27 lutego 2013 r. Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk Sekretarz Gminy Magdalena Sulich oraz Kierownik Referatu Edukacji Przedsiębiorczości Bezpieczeństwa i Logistyki Luiza Kowalczyk gościli w Pałacu Prezydenckim na Forum Debaty Publicznej pt. Polak Mały w przedszkolu i żłobku. ARi MR ostrzega przed oszustami 22. 02. 2013 Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARi MR w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego w celu otrzymania dopłat bezpośrednich. Więcej informacji http www.

Arimr. Gov. Pl aktualnosci artykuly arimr ostrzega przed oszustami. Html . Informacja z XXIV Sesji RG Mrozy 21. 2013 W dniu 15 lutego odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy w Mrozach. Zgodnie z porządkiem obrad radni podjęli kluczowe uchwały dot. Odpadów komunalnych a także m. In. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mrozy Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrozy na lata 2013 2017 zasady i warunki korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mrozy.

Wyniki konkursu plastyczno poetyckiego Mrozy miastem 21. 2013 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu plastyczno poetyckiego na plakat lub wiersz promujący inicjatywę Mrozy miastem. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Mrozy oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mrozach. Monografia gminy Mrozy 05. 2013 Rozpoczęły się pracę nad monografią gminy Mrozy. Powstająca publikacja będzie zbierała rozproszone informacje na temat historii walorów przyrodniczych społecznych i ekonomicznych naszej Małej Ojczyzny w celu ocalenia ich od zapomnienia i przybliżenia szerokiemu gronu czytelników. Budowa hali sportowej w Mrozach 11. 09. 2012 Urząd Gminy Mrozy informuje że realizowany projekt Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mrozach jest dofinansowywany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej umowa na dofinansowanie nr 2012 0051 0887 Sub A DIS T została podpisana 07. 2012 r.

Kwota dofinansowania 850 000 PLN. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy 04. 2012 Urząd Gminy Mrozy informuje że planowany do realizacji w latach 2012 2015 projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 903 158 48 PLN tj. 85 kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie do projektu Nasze Szanse 12. 2012 W wyniku przeprowadzonego konkursu otwartego nr 1 POKL 9. 1. 2 2010 Priorytet IX Działanie 9. 1 Poddziałanie 9.

2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach otrzymała fundusze unijne w wysokości 1 079 030 00 PLN które zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych działań dydaktyczno wychowawczych. Samorząd Przetargi Katalog firm copyright 2006 2013 Urząd Gminy Mrozy. Kontakt. .

Ocena: 4.80/5 Głosów: 22

Contact: admin@centraleuropeaninformation.com