Central Europe Information Central Europe Information » »

Tytuł:
Pożyczki na kształcenie - pieniądze na studia podyplomowe, szkolenia, certyfikaty - Projekt OPEN
Pożyczki na kształcenie - pieniądze na studia podyplomowe, szkolenia, certyfikaty - Projekt OPEN
WWW:
http://open.frp.pl
Tagi:
pożyczki na kształcenie,skąd wziąć pieniądze na studia,pożyczka na podyplomówkę,pożyczka na studia podyplomowe,pieniądze na studia,pożyczka na szkolenie,pożyczki na szkolenia,pieniądze na szkolenia,środki na certyfikaty
Opis:
Potrzebujesz pożyczkę na kształcenie? Projekt OPEN to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych. Pożyczki udzielane są osobą, które chcą wziąć udział w studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach lub innych formach kształcenia osób dorosłych.
Advertisements

Pożyczki na kształcenie - pieniądze na studia podyplomowe, szkolenia, certyfikaty - Projekt OPEN

Nagłówek strony Wersja kontrastowa A A A złóż wniosek Twoje konto menu Strona główna Dla pożyczkobiorców Dla instytucji edukacyjnych Aktualności O projekcie Do pobrania Pytania i odpowiedzi Kontakt Pożyczka na kształcenie to pieniądze na studia podyplomowe szkolenia certyfikaty i inne Intro strony Nie kalkuluj już kosztów. Zacznij naukę z naszą pożyczką. Złóż wniosek lub dowiedz się co możemy Ci zaoferować Czym jest projekt Open To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej. O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie zamieszkujące terytorium Polski posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe kursy szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I II i III stopnia) trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Informacje dla pożyczkobiorców Informacje dla instytucji edukacyjnych Aktualności zobacz wszystkie 06 2018 A może spełnić swoje marzenie Zapewne każdy ma w życiu taki moment że chciałby zasmakować czegoś nowego. Na przykład rejsu jachtem skoków spadochronowych prowadzenia zajęć fitness lub pilotowania drona. No tak ale koszt szkolenia umożliwiającego zdobycie takich kwalifikacji to spory wydatek. Ale może jednak nie warto rezygnować ze swoich marzeń więcej 30 2018 Kursy szkolenia do 25 taniej Czas wakacji się zbliża wielu z nas planuje wykorzystać je nie tylko na leniwy wypoczynek.
Advertisements


Dla entuzjastów nowej wiedzy i nowych znajomości jest możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym. Taka opcją jest wakacyjna nauka języków obcych. Może rozważyć wyjazd do kraju gdzie wszyscy mówią w języku którego chcemy się nauczyć Co prawda to skok na głęboką wodę zwłaszcza dla początkujących ale jak wiadomo praktyka czyni mistrzem. Więcej Złóż wniosek Zacznij naukę z naszą pożyczką. Możemy umorzyć nawet 25 całej kwoty. Złóż wniosek Środki na certyfikaty szkolenia oraz studia podyplomowe OPEN szczegółowe omówienie OPEN to akronim pełnej nazwy Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej. Program wdrażany jest przez suwalską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakresie udzielania pożyczek) firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do kursów i podyplomowych form kształcenia osobom które chcą zwiększać zakres swoich kwalifikacji jednak nie posiadają ku temu potrzebnych środków finansowych. Uczestnictwo w projekcie pozwala otrzymać pieniądze na szkolenia oraz uzyskanie uprawnień certyfikatów na bardzo korzystnych warunkach. Program jest bowiem rodzajem zwrotnej pożyczki na kształcenie obejmującej dowolną formę podnoszenia swoich kompetencji o ile cały jej przebieg nie przekracza 2 lat oraz nie są to studia stopnia I III (więcej informacji na ten temat w dalszej części tekstu w sekcji warunki pozyskania pożyczki na szkolenia).

Fundusz OPEN preferencyjna pożyczka na podyplomówkę kursy szkolenia i certyfikaty. Środki pozyskane za pośrednictwem funduszu OPEN przeznaczyć można na podjęcie edukacji w dowolnych świadczących tego rodzaju usługi placówek polskich oraz zlokalizowanych na terenie pozostałych krajów członkowskich UE. Pieniądze na studia podyplomowe pozwalają na wybór dowolnego kierunku kształcenia nawet jeśli nie jest on powiązany z aktualnie wykonywanym przez pożyczkobiorcę zawodem. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej kapitał Funduszu to prawie 30 mln zł. Więcej Skąd wziąć pieniądze na studia podyplomowe czyli zbiór najistotniejszych informacji nt. OPEN Przedstawione poniżej informacje pozwolą osobom zainteresowanym zaciągnięciem pożyczki na studia podyplomowe zapoznanie się ze wszystkim najważniejszymi zagadnieniami które tej kwestii dotyczą. Pożyczka na szkolenie oraz pozostałe formy kształcenia dostępne w ramach funduszu OPEN przeznaczona jest dla osób posiadających ukończony 18. Rok życia które trwale przebywają na terytorium Polski dysponujących zdolnością kredytową w formie zabezpieczenia bądź odpowiednio wysokich dochodów zatrudnionych w oparciu o dowolny rodzaj umowy prowadzących własną działalność gospodarczą lub bezrobotnych. Skoro wiemy już kto może ubiegać się o środki na certyfikaty i szkolenia pochodzące z programu OPEN warto bardziej szczegółowo omówić kolejną kwestię czyli warunki pozyskania pożyczki na kształcenie. Warunki pozyskania pożyczki na szkolenia Udzielane w ramach projektu pożyczki na kształcenie mogą służyć sfinansowaniu dowolnego rodzaju kształcenia (np.

Pożyczka na podyplomówkę kurs szkolenie uzyskanie certyfikatu) w obrębie dowolnej dziedziny wiedzy pod warunkiem że czas edukacji przewidziany jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące dana placówka posiada stosowne uprawnienia i zlokalizowana jest w Polsce lub na terenie innych krajów Unii Europejskiej wybrana forma kształcenia nie obejmuje studiów stopnia I III tryb edukacji nie wiąże się z otrzymywaniem wsparcia pieniężnego z dodatkowych źródeł w postaci np. Finansowania przez fundusze strukturalne lub polskie bądź unijne dotacje. Ważnym zagadnieniem są możliwości jakie oferuje pożyczka na studia podyplomowe i kursy OPEN. Ze środków funduszy można pokryć całkowity koszt wybranej formy kształcenia zarówno w ramach edukacji dopiero planowanej do podjęcia jak i w przypadku rozpoczętej już nauki. W drugiej sytuacji jednak dostępne do uzyskania dofinansowanie może obejmować wyłącznie tę część opłaty za kształcenie która nie została jeszcze uregulowana przez potencjalnego pożyczkobiorcę. Projekt OPEN zapewnia pieniądze na szkolenia studia podyplomowe oraz kursy na następujących warunkach Wartość pojedynczej pożyczki na kształcenie lub sumy pożyczek zaciągniętych w ciągu 3 lat nie może przekroczyć kwoty 100000 zł. Najdłuższy możliwy termin spłaty pełnej kwoty zobowiązania wynosi maksymalnie 5 lat od momentu podpisania umowy. Z finansowania ze środków OPEN można korzystać wielokrotnie. Po zakończeniu edukacji przez pożyczkobiorcę przysługuje mu prawo do umorzenia od 15 do 25 całkowitej kwoty finansowania w zależności od liczby spełnionych przez niego warunków (określonych precyzyjnie w regulaminie projektu OPEN dostępnego do wglądu w ramach działu Do pobrania ). Pożyczka na studia podyplomowe oraz pozostałe dostępne formy kształcenia jest nieoprocentowana a przy terminowo spłacanych ratach nie generuje również żadnych kosztów i prowizji po stronie pożyczkobiorcy.

Środki pochodzące z finansowania udzielanego przez OPEN nie obejmują opłat dodatkowych związanych z daną formą kształcenia. Wszelkie koszty takie jak wpisowe czy też niezbędne materiały edukacyjne koszty podróży do i z placówki oraz organizacja noclegów pozostają w gestii pożyczkobiorcy i nie mogą zostać zrealizowane za pośrednictwem funduszu OPEN. Chyba że są zawarte w cenie oferty edukacyjnej. Kwota uzyskanej pożyczki na kształcenie przekazywana jest placówce oświatowej bezpośrednio przez operatora projektu zgodnie z kosztami i założeniami uprzednio przedstawionej oferty kształcenia. W jaki sposób pozyskać pieniądze na studia podyplomowe przy współpracy z OPEN Proces pozyskiwania pożyczki jest prosty i realizowany w formie elektronicznej. Po dokonaniu wyboru i podjęciu decyzji odnośnie preferowanego trybu kierunku oraz formy planowanego kształcenia należy zapoznać się z warunkami udzielanego finansowania (określonymi precyzyjnie i całościowo w regulaminie) oraz przejrzeć poszczególne dokumenty niezbędne podczas całego procesu współpracy (m. In. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wzór wniosku oraz umowa pożyczki). Jeśli jesteś zainteresowany pożyczką na kształcenie w następnych krokach należy ponadto wypełnić a następnie złożyć wniosek do przedstawicieli funduszu OPEN (po rejestracji i zalogowaniu w serwisie opcja dostępna jest również w trybie online) odczekać do czasu zakończenia weryfikacji złożonego dokumentu oraz jeśli zaistnieje taka konieczność złożyć stosowne wyjaśnienia odnośnie ewentualnie pojawiających się problematycznych kwestii podpisać umowę w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku w następstwie czego pieniądze na pokrycie kosztów szkolenia zostaną przelane na rachunek placówki oświatowej w ramach której będziesz podejmować kształcenie. Powyższy zbiór informacji stanowi najważniejsze jednak nie jedyne założenia i warunki obowiązujące w przypadku pozyskiwania środków na certyfikaty kursy szkolenia i studia podyplomowe z funduszu OPEN.

Wszelkie brakujące kwestie zostały omówione w ramach pozostałych działów naszej strony internetowej oraz w pełni szczegółowo opisane w dostępnym na stronie w sekcji Do pobrania Regulaminie udzielania pożyczek w ramach projektu pt. Fundusz Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej. W przypadku pytań chęci doprecyzowania pewnych kwestii lub potrzeby uzyskania porady zachęcamy również do kontaktu e mailowego oraz telefonicznego. Alternatywnie można również skorzystać z podstrony Pytania i odpowiedzi gdzie zostały wyjaśnione najczęściej poruszane przez pożyczkobiorców kwestie. Jeśli zainteresowała Cię możliwość podjęcia współpracy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z innymi zamieszczonymi na stronie informacjami dla pożyczkobiorców. Współpraca OPEN z instytucjami edukacyjnymi Podstawowym celem projektu OPEN jest upowszechnienie dostępu do różnych form kształcenia dorosłych w naszym kraju. Fundusz współpracuje w tym celu zarówno z osobami zainteresowanymi podjęciem tego typu edukacji jednak nie dysponującymi wymaganymi do tego środkami jak i z sami instytucjami edukacyjnymi. Żeby pożyczka na szkolenie kursy lub studia podyplomowe mogła zostać zrealizowana wymagane jest od pożyczkobiorcy przedstawienie Operatorowi Programu OPEN Zaświadczenia Instytucji Szkoleniowej (według wzoru zamieszczonego na stronie w sekcji Do pobrania ) wystawionego przez wskazaną we wniosku pożyczkowym placówkę oświatową Ponadto instytucja przyjmująca uczestnika Programu OPEN w poczet słuchaczy powinna również wystawić fakturę pro forma umożliwiającą dokonanie opłaty za kształcenie na wskazany rachunek bankowy. Warto również nadmienić że pieniądze na studia podyplomowe oraz pozostałe proponowane formy kształcenia przekazywane są bezpośrednio na wskazane przez placówkę oświatową konto bankowe nie zaś na rachunek pożyczkobiorcy z oferty nie można skorzystać w ramach realizowania studiów na poziomie doktoranckim magisterskim licencjackim oraz inżynieryjnym (stopnie I III) fundusz OPEN należną za usługi edukacyjne kwotę przelewa z góry i w formie pojedynczej transzy co gwarantuje instytucji edukacyjnej natychmiastowe uzyskanie całościowej kwoty należnej z tytułu kształcenia uczestnika Programu jednorazowa pożyczka na kształcenie udzielana potencjalnemu studentowi lub kursantowi nie może przekroczyć sumy 100000 zł. W przypadku pytań lub chęci zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat współpracy pomiędzy programem OPEN a instytucjami edukacyjnymi prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Programu lub skorzystanie z dokumentów udostępnionych w ramach zakładki Do pobrania.

Logotypy organizatorów Nawigacja Strona główna Dla pożyczkobiorców Dla instytucji edukacyjnych Aktualności Do pobrania Pytania i odpowiedzi Kontakt Copyright SOOIPP. Pl. Kontakt. .

Ocena: 4.70/5 Głosów: 16

Contact: admin@centraleuropeaninformation.com